TRA CỨU THÔNG TIN CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP (TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY)

Hướng dẫn Tra cứu thông tin cấp phát bằng tốt nghiệp của trường Cao đẳng Tài chính Kế toán nay là trường Đại học Tài chính - Kế toán của các hệ đào tạo tại trường từ năm 2007 đến nay.

1. Mục Home: liên kết với trang thông tin điện tử của trường Đại học Tài chính - Kế toán.

2. Mục Tìm kiếm chung: thực hiện việc tìm kiếm bằng cách nhập thông tin cần tìm vào ô tìm kiếm, có thể tìm theo tên, tìm theo số vào sổ, tìm theo số hiệu bằng hoặc tìm theo năm cấp.

3. Mục tìm kiếm nâng cao cho phép lựa chọn nhiều mục như ngành học, bậc học, hệ đào tạo và năm cấp bằng.

4. Để tìm kiếm chính xác nên nhập vào số hiệu của bằng tốt nghiệp đã cấp (không nhập phần chữ số) hoặc nhập vào số vào sổ ở mục tìm kiếm chung.

Lưu ý: Số vào sổ có thể trùng nhau giữa hệ đào tạo trung cấp và cao đẳng.