TRA CỨU THÔNG TIN CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP (TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY)

Trang tra cứu thông tin cấp phát bằng tốt nghiệp các khóa từ năm 2007 đến nay của trường Đại học Tài chính - Kế toán.

Địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 055. 3845566 - 3845567

Email: pdt@tckt.edu.vn